IP-Only vann tilldelningsbeslut för svartfiber till Kristinehamns kommun

Igår stod det klart att IP-Only kommer att få leverera svartfiber till Kristinehamn Kommuns verksamheter. Detta efter att perioden för att överklaga beslutet gått ut. Upphandling av fiber till kommunens samtliga adresser (skolor, förskolor, gruppboenden mm) inleddes i februari i år och beslut togs den 4 april. I dagsläget ansluts de flesta adresser via äldre kopparaccesser.

Jimmy Andreasson, Affärsområdeschef stadsnät på IP-Only kommenterar tilldelningsbeslutet:

– Det här är ett bra besked både för oss och för boende i kommunen. Det är det en långsiktig affär och ett fint uppdrag för IP-Only. Att bygga nät för kommunens räkning betyder också stora samordningsvinster med vårt projekt att anlägga stadsnät till bostäder och affärsfastigheter i kommunen. Det projektet får också en skjuts nu.

Avtalet gäller på 10 år med option på ytterligare förlängning i fem år och arbetet med att bygga till kommunala verksamheter inleds omgående. Nätanläggningen är planerad i två faser med ett grundnät till knappt hälften av kommunens verksamhetsställen och sedan utbyggnad till resterande enheter.
För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Andreasson, affärsområdeschef stadsnät IP-Only, Tel: 073-121 22 23 e-post: