IP-Only förvärvar fibernät och lanserar Kristinehamn Stadsnät

IP-Only som äger och utvecklar ett nordiskt fibernät har tecknat avtal med det kommunala energibolaget Kristinehamns Energi AB. Avtalet rör förvärv av nätinfrastruktur och samarbete vid etablering av stadsnätet i Kristinehamn. Nätet blir en del i IP-Onlys nationella satsning på att skapa en stark, alternativ och helt öppen fiberinfrastruktur i Sverige.
Kristinehamn får nu en välkommen konkurrens som kommer att sätta fart på marknaden för fiberanslutningar. Förvärvet omfattar i huvudsak kanalisation, tomma rör i marken, i Kristinehamns kommun. IP-Only planerar att använda denna infrastruktur som grund för en storskalig fiberutbyggnad till villor, flerbostadshus och företag i Kristinehamn med omnejd. IP-Only själva levererar inte tjänster till konsument i nätet utan driver en neutral plattform för konkurrerande tjänsteleverantörer. I planen ingår även att förlägga fiber utanför centralorten för att koppla upp byalag och fiberföreningar.

Johan Larsson, vd på Kristinehamns Energi AB är nöjd med affären:

– Den här affären är lyckad på flera sätt, inte minst ur konkurrenssynpunkt. Kristinehamnsborna får utökade valmöjligheter både vad gäller tjänster och leverantörer.

Mikael Philipsson, VD för IP-Only, kommenterar:
–Samarbetet med Kristinehamns Energi och den kanalisation som lagts ned ger oss ett bra utgångsläge för etablering av Kristinehamn Stadsnät enligt vår nationella stadsnätsmodell. Där fokuserar vi på infrastrukturen och möjliggör bredbandstjänster till konsumenterna med verklig öppenhet som också stimulerar utvecklingen av helt nya tjänster i nätet.