Adresser för etapp 1 klara

Med utgångspunkt i sträckningen för den kanalisation som förvärvades av Kristinehamns Energi hösten 2013 kan vi nu presentera vilka fastigheter som har möjlighet till fiberanslutning i den första av flera utbyggnadsetapper. Arbetet med att dra fiber i befintliga rör inleds omgående och så snart markförhållandena tillåter i vår så börjar vi gräva.
Vill du redan nu påverka planeringen för etapp två så anmäl intresse här på webbplatsen och be gärna intresserade grannar göra detsamma.
nkp-annons-feb12
Annons införd i NKP 5 februari med anledning av byggplanerna.